Klik hier voor online aanmelden!

DE NATIONALE SLAAPDAG 2015 ZAL BIJ VOLDOENDE BELANGSTELLING OP 31 OKTOBER 2015 DOOR GROUP4WELLNESS IN BUSSUM WORDEN GEORGANISEERD ALS ONDERDEEL VAN DE NATIONALE LEVENSSTIJLDAGEN 2015 O.A. VES S&W, CHARLY GREEN, WELL4ALL, VITANESS AROMED, NTGW EN LESCRAUWAET LIFESTYLE AND ENVIRONMENT WAAROVER BINNENKORT MEER INFORMATIE OP WWW.DENATIONALELEVENSSTIJLDAGEN.NL


DE NATIONALE SLAAPDAG 2012

Björn de Vries

Chris Nederhorst

(Slaapspecialist)

Raymond Lescrauwaet

Een unieke ervaringsmiddag voor consumenten, bedrijfsleven en professionals rondom het thema slaap, slaapkwaliteit en welzijn waar meer dan 10 boeiende sprekers hun ervaringen met u willen delen. De locatie is het aansprekende Servicecentrum Viba Expositie in Den Bosch, waar u 1200 m2 tentoonstelling kunt vinden over gezond bouwen, wonen en werken. Wij verwachten op zaterdagmiddag meer dan 50 geinteresseerde bezoekers waarvan meerdere met eigen gezondheidservaringen i.r.t. slaap en vitaliteit. Het voornaamste doel van de dag is het delen van ervaringen voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen. Er wordt door de organisatie van De Nationale Slaapdag 2012 niet gewerkt met stellingen, moties en/of slotconclusies. Alle sprekers zal gevraagd worden om een korte aankondiging en een korte samenvatting van de lezing te maken om later op deze website te kunnen plaatsten.

In de grote zaal geven de adviseursprekers de lezingen in het Nederlands. In de bovenzaal is er separaat een doorlopend (kort) lezingen programma van professionele ervaringen uit de praktijk en tevens een uitstalling van meetapparatuur, materialen en producten voor slaap, slaapkwaliteit en welzijn van de door Group4Wellness geselecteerde fabrikanten en producten.

Tijdens de middag zijn er op vaste tijdstippen kleine hapjes, koffie, thee en jus d'orange tegen betaling verkrijgbaar. Er is de gehele middag gratis geoptimaliseerd drinkwater verkrijgbaar.

De definitieve middagindeling zal in de loop van donderdag 13 december 2012 op deze website te lezen zijn.

Gezien het niet-commerciele karakter van De Nationale Slaapdag 2012 is de fabrikanten nadrukkelijk verzocht om ter plaatse geen producten te verkopen en/of verkoopactief met prijzen uit te stallen. Ook dienen de uitgestalde producten een (technisch) meetbaar effect te hebben. Er is aan de geselecteerde fabrikanten en hun sprekers geen vergoeding gevraagd voor het kunnen uitstallen van de producten. De overige sprekers ontvangen uitsluitend een reiskostenvergoeding, krijgen de hapjes/dranken aangeboden en betalen vanzelfsprekend geen entree.

Voor uw informatie:

Voorafgaand aan de eerder georganiseerde De Nationale Stralingsdag 2009 hebben wij ruim 300 aanmeldingen ontvangen via de online aanmelding op de vergelijkbare website. Ook heeft de landelijke media destijds zijn interesse getoond. Op vrijdagavond 14 mei 2009 is er op SBS6 Hart van Nederland ruimschoots aandacht geschonken aan De Nationale Stralingsdag 2009. Mogelijk zal het bovenstaande ook voor De Nationale Slaapdag 2012 gaan gelden. Wij hopen daarom ook u te mogen verwelkomen!

WAAROM DE NATIONALE SLAAPDAG?

Op De Nationale Slaapdag 2012 delen consumenten, bedrijfsleven en professionals hun dagelijkse praktijkervaringen met u voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen. De Nationale Slaapdag 2012 kent geen winstoogmerk en is er voor iedereen!

Group4Wellness organiseert onderstaande ervaringsdagen in een gelijke opzet;


De Nationale Bewegingsdag 2013 (9 februari 2013)

De Nationale Drinkwaterdag 2013 (28 september 2013)


Group4Wellness organiseerde eerder onderstaande ervaringsdagen in een vergelijkbare opzet:


De Nationale Binnenluchtdag 2011 (5 februari 2011)

De Nationale Stralingsdag 2011 (21 mei 2011)

De Nationale Akoestiekdag 2011 (24 september 2011)

De Nationale Kunstlichtdag 2011 (10 december 2011)

De Nationale Voedingsdag 2012 (24 maart 2012)


EEN DOORLOPEND PROGRAMMA

Algemene informatie, technische informatie, wetenschappelijke informatie, internationale grenswaarden, bouwbiologische richtwaarden, internationaal voorzorgsprincipe, ervaringen van consumenten, ervaringen van bedrijfsleven, ervaringen van professionals, meetdemonstraties, slaap, slaapkwaliteit, slaapcomfort, slaapkamer hygiene, woning metingen, kantoor metingen, school metingen, zorgcentra metingen, hotel metingen, certificering, gebruikerstips etc.

De Nationale Slaapdag 2012 (middagprogramma 13.00 - 17.00 uur)

Let op: Onderstaande indeling is NIET definitief en kan eventueel nog gewijzigd worden

Schema volgt z.s.m. op deze website

Einde programma


Karel van Mourik - Stichting VIBA expositie - Rondleiding expositie op verzoek / Borrel - 17.00 - 17.30 uur
 

DE SPREKERS

Met boeiende professionele sprekers (adviseurs):

o.a. Chris Nederhorst (Slaap), Bjorn de Vries (Levensstijl), Anneke Palsma (Voeding)

Complementaire sprekers (adviseurs):

o.a. Jan Meutzner (Licht/Verlichting), Raymond Lescrauwaet (EM straling/Luchtkwaliteit), Jacqueline Zuidweg (Ervaringsdeskundige / Zakenvrouw van het Jaar 2012)


Ook praktijkervaringen en demonstraties van professionals i.r.t. gezondheidsklachten en oplossingen (fabrikanten):

o.a. Patrick Kloppenborg, Edy ten Berge

DE ONDERWERPEN

Uitzending gemist: VPRO programma “Nooit meer slapen” (7 oktober 2012)

Algemene informatie, technische informatie, internationale grenswaarden, blootstellingslimieten , bouwbiologische richtwaarden, internationaal voorzorgsprincipe, ervaringen van consumenten, ervaringen van bedrijfsleven, ervaringen van professionals, meetdemonstraties, woning metingen, kantoor metingen, school metingen, zorgcentra metingen, hotel metingen, certificering, gebruikerstips etc. (Binnenkort volgen specifieke onderwerpen van de lezingen in de middagindeling)

PROFESSIONALS
Huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, therapeuten, preventie adviseurs, welzijnsconsultants , bouwbiologen, woonbiologen, werkbiologen, zorgverzekeraars, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, installateurs, meettechnici, aannemers, technische groothandelaren,

DOELSTELLING

Bewuste keuzes maken voor gezonde woon- , werk- en leefomgevingen.

ORGANISATOR

Raymond Lescrauwaet / Group4Wellness Binnenmilieu & Welzijn

Ook organisator van:

De Nationale Kunstlichtdag, De Nationale Binnenluchtdag, De Nationale Stralingsdag , De Nationale Akoestiekdag,

En (mede)organisator van:

De Nationale Drinkwaterdag, De Nationale Voedingsdag, De Nationale Bewegingsdag

PARTNERS

Zeker Vitaal - De Woon/Werkbioloog binnenmilieu metingen - Servicecentrum Viba Expositie - NIBE certificeringen

MEDIAPARTNERS

Duurzaam24TV, Fitplein.nl, Horecainrichting.com, Weekblad Facilitair & Gebouwbeheer, Vakblad Gezond bouwen en wonen, Schoolfacilities, De Betere Wereld, ODE magazine, Medisch Dossier, Spiegelbeeld magazine, Genoeg magazine, vakblad InTech E&I, HMN magazine, John Consemulder radio, Eisma Bouwmedia e.a.

De Nationale Slaapdag 2012 wordt geheel opgenomen door Duurzaam24.TV en op een later tijdstip landelijk uitgezonden.

Aanmelding als mediapartner kan direct via de aanmeldingsmogelijkheid op de website: www.denationaleslaapdag.nl

Er is een persruimte ingericht voor interviews. Ook zal er een persbericht verspreid worden.

LOCATIE

Servicecentrum Viba Expositie, 1200 m2 gezond bouwen, wonen, werken en leven
De Gruijterfabriek , gebouw B, nabij Brabanthallen
Veemarktkade 8, 5222 AE DEN BOSCH

De organisatie zal luchtzuivering apparatuur plaatsen om de ruimtes zo schoon en fris als mogelijk te houden i.v.m. de aanwezige allergische personen. Tevens de bezoekers vriendelijk vragen om niet (langdurig) mobiel te bellen i.v.m. de aanwezige EHS personen. Er zijn bij Servicecentrum Viba Expositie zelf geen draadloze DECT telefoons en draadloze modems actief tijdens het evenement. Er branden een beperkt aantal TL buizen voor de minimaal gewenste verlichting te samen met daglichtintreding. De elektrische en magnetische velden veroorzaakt door gebruiksapparatuur zullen zoveel mogelijk worden beperkt. De hoogfrequente inductieve netvervuiling zal waar mogelijk worden geëlimineerd door netfilters. De akoestiek en geluidsbelasting bij de Servicecentrum Viba Expositie zal worden gecontroleerd.

Wij zullen doen wat binnen onze mogelijkheden ligt in dit conventionele verzamelgebouw!

KOSTEN

Zaterdag entreeprijs euro 25.-

Gaarne uw verplichte online aanmelding via de website: www.denationaleslaapdag.nl

Contante betaling aan de kassa bij binnenkomst. U ontvangt dan direct een betalingsbewijs.

Nadat u zich on-line via deze website heeft ingeschreven ontvangt u een e-mail bevestiging en ontstaat er voor u een betalingsverplichting. De entreeprijs dient contant aan de ingang te worden betaald en u ontvangt een betalingsbewijs voor uw administratie. Probeer op tijd te zijn zodat u niets hoeft te missen als u onverhoopt even moet wachten!

Nadat u zich on-line via deze website heeft ingeschreven ontvangt u een e-mail bevestiging en ontstaat er voor u een betalingsverplichting, ook als u onverhoopt niet kunt komen zonder afmelding. Wij zullen u dan een factuur doen toekomen welke u direct dient te betalen. Kosteloos afmelden is uitsluitend per e-mail mogelijk tot uiterlijk vrijdag 14 december 18.00 uur.


INFORMATIE

Via de website www.denationaleslaapdag.nl, per email: info@denationaleslaapdag.nl, Group4Wellness secretariaat 06-34490233 (headset) en/of Servicecentrum Viba Expositie: 073-6216943

UPDATES

Iedere zaterdag vanaf 17 november t/m 15 december 2012. Alle wijzigingen voorbehouden.

De Nationale Slaapdag ™ is een beschermde naam. Alle rechten voorbehouden aan auteurs (Copyright 2012).